קילים

אחים סיני > שטיחים > קילים
הקילים הינם שטיחים חסרי פלומה.
המונח קילים בא מן השפה הטורקית, ומשמעותו "אריג שטוח".
מקור המילה בשפה הפרסית במילה "גילים" שפירושה כיסויים,בדים באריגה שטוחה.
בימינו מכנים בשם קילים אריג,  בו חוטי ערב רב גוניים מכסים חוטי שתי חד גוניים.
כתוצאה מדרך אריגה זו, נראים על פני האריג רק חוטי הערב, היוצרים את הדגם על שני צידי השטיח. שיטה זו מגבילה את עולם הדגמים אותם ניתן ליצור, לכן העיטורים  הינם גיאומטריים אופקיים, אלכסוניים או אנכיים.