שטיחים אוזבקיים

אחים סיני > שטיחים > שטיחים אוזבקיים
קבוצת האוכלוסיה אשר מוגדרת כ"אוזבקית"  מהווה מיכלול של מספר רב של שבטים טורקמנים מהאזור אשר עם השנים יצרו זהות אתנית משותפת.
חלקם עדיין חיים בשבטים נודדים, ורבים אחרים התמקמו בישובי קבע.
מעצם היות הרקע של אורגי השטיחים  שונה ומגוון, אנו רואים השפעות רבות וחופש יצירה רב המתבטא בשטיחים.
השימוש בצבעים עזים מאופיין דרך קבע, וישנם אף שילובים של סגנונות אריגה שונים בשטיח אחד.
בשטיחים רבים, נמצא שלושה סוגי אריגה: קילים, סומק ופלומה. שולי שטיחים רבים שנארגו בקשר פרסי, ארוגים בסיום קילים.