שטיחים פרסיים

אחים סיני > שטיחים > שטיחים פרסיים
שמה של פרס (איראן המודרנית) מזוהה באופן מוחלט עם שטיחים אוריינטליים על כל סוגיהם.
רוב השטיחים המיוחדים ביותר שנארגו בעולם, נארגו בפרס והמסורת של אריגת השטיחים נמשכת בגאון באיראן של ימינו. אריגת השטיחים , הינה המקור השני להכנסה באיראן אחרי הנפט, והמקור הראשון מבחינת תשומת הלב העולמית.
אריגת שטיחים באיראן הינה מסורתית וקדומה. פריחת המסחר בשטיחים הפרסיים החלה במאות השש עשרה והשבע עשרה, עם הרחבת קשרי הסחר עם המערב. לאורך השנים עם תחלופת המשטרים ומלחמות העמים, חלו שינויים רבים במבנה הייצור הארצי. בשנים הקדומות , התבצע הייצור בפורמטים מקומיים ובהקפים קטנים. בשלבים מאוחרים יותר, גם בהתארגנויות גופים כלכליים מקומיים ומהמערב.
תנופה מחודשת של אריגת השטיחים הפרסיים , החלה במחצית המאה התשע עשרה, עם התחזקותה המסחרית של העיר טבריז אשר בצפון.
רוב הייצור בשנים הקדומות היה לתצרוכת מקומית, אך בעקבות כינון קשרי מסחר עם ארצות הברית ואירופה וההכרה באיכות ומקוריות השטיחים התרחב היקף הייצור. התענינות המערב בשטיחים כהשקעה נבע משמירת ערכם הכספי הגבוה לאורך שנים. הקו העיצובי האוריינטלי פרץ למערב, דרך השטיחים, ובעקבותיו התפתחו תחומים אחרים כמו המוסיקה האתנית וכו'. כל אלה הם שהביאו למערב את המיסתורין והמרחבים האינסופיים של אסיה.
סגנונות האריגה התפתחו באזורים גיאוגרפיים שונים, בערים ובכפרים בפרס כולה ומכן שמותיהם.